HAJLÉK NÉLKÜLIEK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY
SORSFORDÍTÓ PROGRAM

NYITÓLAP | NÉVJEGY | CÉLKITÜZÉSEK | PROGRAMLEÍRÁS | AZ ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE


Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány

- SORSFORDÍTÓ PROGRAM -


A Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány 2005-ben jött létre tíz magyarországi nagyvállalat támogatásával, azzal a céllal, hogy segítsen a társadalom perifériájára szorult, hajléktalan embereken. Alapvető célkitűzése mellett, hogy szállók építésével hajlékot biztosítson az utcán élőknek, forradalmian új módszert dolgozott ki és kíván mind szélesebb körben alkalmazni a hajléktalanok reintegrációja érdekében.
Sorsfordító Programját természetes és jogi személyek adományaiból, pályázatokon elnyert támogatásokból, országos karitatív szervezetekkel és szociális intézményekkel együttműködve egyének és/vagy családok támogatásával kívánja megvalósítani.

Az Alapítvány küldetése, hogy újszerű és komplex- módszerek alkalmazásával; a társadalmi összefogás és szolidaritás erősítésével mind több, a társadalom peremére szorult, a szociális biztonságot önerőből megteremteni nem tudó hajlék nélküli embernek, családnak teremtsen lehetőséget és nyújtson valódi segítséget a társadalomba való beilleszkedésre, az emberi méltóságnak megfelelő élet önálló megteremtéséhez. Legfőbb célunk, hogy segítsük a támogatók és támogatásra szorulók, a gondoskodásra képes és az önmagukról önerőből gondoskodni képtelen emberek; az adománygyűjtők és az adakozók egymásra találását és együttműködését a hajléktalanság, mint súlyos társadalmi probléma megoldása érdekében.

Horváth Csaba 
kuratórium elnöke

Hivatalos adatok:

Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány

- közhasznú szervezet -

Székhely: 1045 Budapest Berlini út 47-49.

Adószám: 18121881-1-41

Bankszámlaszám: OTP 11702036 - 20705587

Könyvelést végzi: SziSziOrg Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Elérhetőségünk:
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
1386 Bp. Pf. 994.
info@sorsfordito.hu
berliniszallo@gmail.com
Tel.: 06 30/678 64 29

Alapító okirat